Witaj w CSM UJK

Centrum Symulacji Medycznych

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

bieżące zajęcia

Jesteśmy Centrum Symulacji Medycznych działającym dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

nasze zasoby

...

7

Sal Wysokiej Wierności

 • B 0.29: karetka
 • B 1.01: sala pielęgniarska
 • B 1.05: sala położnicza
 • C 2.07: OIOM
 • C 2.10: sala operacyjna
 • D 0.09: OIOM pediatryczny
 • D 0.10: SOR

12

Sal egzaminacyjnych OSCE

 • 6 z nich zjaduje się w budynku B na 1 piętrze,
 • pozostałe na 3 piętrze tego samego budynku

24

Symulatory Wysokiej Wierności

  między innymi
 • SimMan 3G
 • SimMan 3G Vascular
 • Victoria S2020
 • Hal S2225
 • Super Tory
 • U/S Metor
 • GI Mentor
 • Laparo
 • ...

Trenażerów

  między innymi
 • do cewnikowania
 • do iniekcji
 • do pobierania krwi
 • do badania per-rectrum
 • do badania oczu
 • do badania uszu
 • do osłuchiwania
 • ... i wiele, wiele innych

nasz zespół

Michał Bączek

Koordynator Centrum

Agnieszka Kaleta

z-ca Koordynatora ds. pielęgniarstwa i położnictwa

Ilona i Katarzyna

planowanie

Angelika, Paulina, Bartek, Darek, Marcin, Mateusz, Sebastian, Wojtek

Technicy

bieżące zajęcia w salach CSM

2024-05-21 Wtorek

07:00-13:45
C 2.07
Specjalność wybrana przez studenta
6L ćwpk 08
07:00-14:30
D 0.09
Ginekologia i położnictwo
6L ćwpk 07
07:30-12:45
A 1.05
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp04
07:30-12:45
A 1.06
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp03
07:30-12:45
A 1.07
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp02
07:30-12:45
A 1.09
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp01
07:30-12:00
B 3.04
Medycyna rodzinna
6L ćpoz 29
07:30-12:00
B 3.07
Medycyna rodzinna
6L ćpoz 19
07:30-11:15
D 0.10
Choroby wewnętrzne
3L ćwp 05
08:00-14:45
B 0.25
Medyczne czynności ratunkowe
3RM Gćwp02
08:00-14:00
B 1.01
09:00-12:45
B 1.31
Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa
1L-ED ćwp 01
10:30-15:00
B 1.05
Opieka położnicza
2Po Gsym02
12:00-15:45
B 0.30
Organizacja działań w ratownictwie górskim
12:10-16:40
B 3.07
Medycyna rodzinna
6L ćpoz 20
12:30-17:00
B 3.04
Medycyna rodzinna
6L ćpoz 30
13:00-18:15
A 1.05
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp08
13:00-18:15
A 1.06
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp07
13:00-18:15
A 1.07
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp06
13:00-18:15
A 1.09
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp05
13:30-20:15
B 0.30
Medycyna ratunkowa
2RM Gćw02
13:45-20:30
C 2.07
Specjalność wybrana przez studenta
6L ćwpk 09
15:00-19:30
B 1.31
Badanie fizykalne
1Po Gćwp06
15:00-20:00
D 0.09
15:45-19:30
B 1.01
Pediatria
3RM Gćwp03
16:15-20:00
B 0.26
Medyczne czynności ratunkowe
1RM Gćwp05
16:30-20:15
A 1.01
Podstawy ratownictwa medycznego
1P Gćwp12

2024-05-22 Środa

07:00-14:30
D 0.09
Ginekologia i położnictwo
6L ćwpk 02
07:30-12:00
C 2.11
Anestezjologia i intensywna terapia
4L ćwpk 16
08:00-14:00
B 0.26
Procedury ratunkowe przedszpitalne
1RM Gćwp05
08:00-11:45
B 0.28
Podstawowe zabiegi medyczne
1RM Gćwp01
08:00-12:30
B 1.31
Badanie fizykalne
1Po Gćwp07
09:00-14:15
B 0.25
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne
1RM Gćwp04
09:00-13:30
B 1.01
Pielęgniarstwo internistyczne
2P Gsym01
11:30-15:15
A 1.02
Podstawy ratownictwa medycznego
1P Gćwp04
12:30-17:00
C 2.11
Anestezjologia i intensywna terapia
4L ćwpk 11
13:30-20:15
B 0.30
Medycyna ratunkowa
2RM Gćw02
14:00-18:30
B 1.01
Pielęgniarstwo internistyczne
2P Gsym02
15:00-18:00
B 1.15
Pielęgniarstwo geriatryczne
2P Gsym05
17:30-19:30
B 3.38

2024-05-23 Czwartek

07:00-14:30
D 0.09
Ginekologia i położnictwo
6L ćwpk 08
07:30-12:45
A 1.05
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp11
07:30-12:45
A 1.06
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp10
07:30-12:45
A 1.07
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp09
07:30-12:45
A 1.09
Podstawy pielęgniarstwa
1P Gćwp12
08:00-14:45
B 0.26
Medyczne czynności ratunkowe
2RM Gćwp02
09:00-13:30
B 1.01
Pielęgniarstwo chirurgiczne
2P Gsym07
13:30-17:15
B 1.05
Uroginekologia
3PoII Gsy02
15:00-18:45
A 1.01
Pierwsza pomoc z elementami pielęgniarstwa
1L ćwp 02
15:00-18:00
B 1.15
Pielęgniarstwo psychiatryczne
2P Gsym07
16:30-18:45
B 3.38
Chirurgia ogólna
3L ćw 05